Var enighets fana - ett sekel fackliga fanor.
Read Online
Share

Var enighets fana - ett sekel fackliga fanor.

  • 126 Want to read
  • ·
  • 23 Currently reading

Published by Arbetarrorelsens arkiv och bibliotek in Stockholm .
Written in English


Book details:

Edition Notes

Contains reproductions of banners from Swedish trade unions.

ContributionsArbetarrorelsens arkiv och bibliotek., Landsorganisationen i Sverige.
The Physical Object
Pagination360p. :
Number of Pages360
ID Numbers
Open LibraryOL20067619M
ISBN 109156615477

Download Var enighets fana - ett sekel fackliga fanor.

PDF EPUB FB2 MOBI RTF

ett sekel fackliga fanor av Margareta Ståhl (Bok) , Svenska, För vuxna Ämne: Sverige, Fackliga organisationer, Fanor, talet, Landsorganisationen i Sverige. Jun 17,  · From the Danish city of Herning “with surroundings” (reproduced in Henning Grelle, Under de røde faner: en historie om arbejderbevægelsen, Fremad, København, ) and the Swedish city of Norrköping (reproduced in Margareta Ståhl, Vår enighets fana: ett sekel fackliga fanor. Apr 05,  · Den mest översiktliga boken heter Vår enighets fana - ett sekel fackliga fanor och gavs ut i samband med LO:s hundraårsjubileum. Den är rikt illustrerad med över bilder - de flesta i färg - och boken finns att köpa på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm. En mindre sammanfattning heter Fackliga hisn-alarum.com: Margareta Ståhl. Vår enighets fana: ett sekel fackliga fanor Ståhl, Margareta - Landsorganisationen i Sverige - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm: LO: Arbetarrörelsens arkiv och bibl 5 ex från 99 SEK. Röda fanor: roman Höijer, Björn-Erik Stockholm: Bonnier 6 ex från 44 SEK.

Vår enighets fana - ett sekel fackliga fanor by: Stahl, Margareta Published: () Var fana röd till färgen: fanor som medium för visuell kommunikation under arbetarrörelsens genombrottsid i Sverige fram till by: Stahl, Margareta. Vår ­ enighets fana. På Dalarnas Folkrörelsearkiv i Falun avslutas inom kort ett projekt med att fotografiskt dokumentera alla arkivets fanor och standard som främst kommer från politiska och fackliga organisationer, men även från nykterhetsrörelsens och frikyrkornas organisationer. Arbetets söner - Ett illustrationsverk öfver den svenska arbetsklassen by Knut Barr Full Text. Scroll below to start reading ↓ To learn Swedish by reading fascinating literature, check out our Interlinear translations on our website! →. Arbetets söner - Ett illustrationsverk öfver den svenska arbetsklassen in Swedish. Go to Interlinear Books; Typografiska föreningen i Stockholm - minnesskrift med anledning av åttioårsjubileet de internationella fackliga sederna och bruken fordrades, utom det att yrket var ett privilegium, som icke så lätt. kunde erhållas, ett jämförelsevis stort kapital och därför var det för.

Vår enighets fana – ett sekel med fackliga fanor av Margareta Ståhl, tryckt Med fanorna i täten av Clas Thor, tryckt Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten. Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten har hand om ca fanor. De flesta är nykterhets- och arbetarrörelsefanor och . Referenser: Vår enighets fana – ett sekel av fackliga fanor utgiven av Lo och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek inför LO:s års jubileum ”Några ord om fantyg” av Barbro Eriksson, Folkrörelsernas arkiv i Gävleborg län, ur boken Folkrörelsernas arkivhandbok, Read more in ”Vår enighets fana: ett sekel av fackliga fanor” (), LO, , and “Vår fana röd till färgen: fanor som medium för visuell kommunikation under arbetarrörelsens genombrottstid i Sverige fram till ” (), Linköping: University of Linköping, socialismens lösen, ett epitet som även gavs devisen Gör din plikt Kräv din rätt. Ståhl är även författare till LO:s jubileumsbok Vår enighets fana – ett sekel av fackliga fanor (). Där anges att de vanligaste deviserna bland fackföreningsfanorna är Enighet ger styrka, Frihet Jämlikhet Broderskap samt Organisation är makt.